Start

Nyheter

  • Farsta grundskolor flyttar ihop

    Verksamheterna vid Farsta grundskola, som idag är fördelade mellan Kvickenstorpsskolan och Hästhagsskolan flyttar hösten 2015 ihop i gemensamma lokaler i det som idag är Farsta gymnasium.

Ny webbplats för Farsta Grundskola

Vi håller på att bygga en ny gemensam webbplats för Farsta Grundskola istället för de två separata webbplatser vi har idag. För uppdaterad information om läsårsdata och matsedel m.m. hänvisar vi till http://hasthagsskolan.stockholm.se/

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande.

  • Telefonsvarare: 08 – 508 47 104